Actueel

29 november 2021
Hij is bijna afgestudeerd aan de TU, bij de vakgroep Building Physics and Systems. Binnenkort verdedigt Jan-Joost zijn thesis. Hij ziet breed inzetbare kansen voor het bijproduct ‘staalslak’ (vloeibaar gesteente…
22 oktober 2021
Op een locatie direct grenzend aan het spoor worden 152 sociale nieuwbouw appartementen gerealiseerd in opdracht van TBV Wonen. De woningen in High Lane zijn met name bestemd voor jongeren, starters en doorstromers. Een deel van de wonin…
21 oktober 2021
Nadat begin dit jaar de BENG in werking is getreden, was er per 1 juli jl. nóg een wijziging van het Bouwbesluit die in relatie staat tot duurzaamheid. De eis met betrekking tot de milieuprestatie van woningen en woongebouwen werd aange…
18 oktober 2021
Al eerder vertelden wij over het nieuwe hoofdkantoor van Brabantia Vallkenswaard. De duurzaamheidsambities van de opdrachtgever en architect waren groot; de constructie van het gebouw is volledig van hout. Daar kom…
15 oktober 2021
Op het terrein van zorgcentrum Glana in Geleen ontwikkelt Zuyderland de komende jaren een nieuw gebied voor wonen en zorg. Sinds twee maanden is een gedeelte van de zorgwoningen bewoond.
9 juli 2021
De ontwikkelingen in de installatietechniek gaan hard. De praktijk laat helaas zien dat er vaak overbodige techniek in een gebouw zit. Daardoor is een gebouw onnodig duur. Te gek voor woorden. Zoals jullie weten, hanteren wij al jaren he…
14 juni 2021
Wubben.Chan Architecten zijn de ontwerpers van dit uiterst duurzaam ontworpen appartementsgebouw.Het gebouw is energieneutraal en uiteraard gasloos. Er zijn bouwmaterialen en –methoden geselecteerd met een zo laag mogelijke milieu-impa…
7 juni 2021
Na een aantal keren uitstel werden afgelopen januari 2021 de nieuwe BENG-eisen van kracht. Het ging nu echt door, zo werd gezegd. Ondanks dat er nog niet veel deskundigen waren geslaagd voor hun examens én de software nog steeds in beta…