19-04-2019

Onderzoek reconstructie-effect, externe veiligheid en lucht N271 wegvak Milsbeek-Plasmolen

De Provincie Limburg heeft plannen om de N271 tussen Milsbeek en Mook te reconstrueren. Hierbij wordt het wegprofiel aangepast en ter hoogte van Plasmolen de snelheid verlaagd van 80 km/h naar 50 km/h een en ander ter verbetering van de verkeersveiligheid.
K+ Adviesgroep heeft als onderaannemer van Geonius onderzoek verricht naar het reconstructie –effect (geluid), luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Ga terug