03-07-2019

Geluid van installaties

Het geluid van buiten opgestelde installaties leidt steeds vaker tot geluidhinder. Doordat woningen all-electric moeten worden uitgevoerd, zijn luchtwaterwarmtepompen een veel gemaakte keuze. Echter, de buitenunit maakt geluid. Omdat ook de warmtapwatervoorziening door de warmtepomp wordt verzorgd, is het geluid niet beperkt tot het koude seizoen. Als je dan in de zomer op het terras zit, of met de ramen open slaapt, kan je gehinderd worden door de warmtepompen in je omgeving. Tot op heden zijn de eisen aan woninginstallaties beperkt tot het geluidniveau in de woning, maar daar gaat per 1 juli 2020 waarschijnlijk verandering in komen. Het Bouwbesluit wordt namelijk gewijzigd met een extra eis voor het maximaal toelaatbaar geluidniveau van installaties voor warmte- en koude opwekking. Waarschijnlijk mag dit niveau niet meer bedragen dan 40 dB(A) op de perceelsgrens. Dit betekent dat maatregelen nodig zijn. Enerzijds zal de markt moeten proberen de units stiller te maken, maar ook de toepassing van omkastingen of een gunstige locatie van de unit zal tot de mogelijkheden behoren. En dat geldt dus niet alleen voor warmtepompen, maar ook voor de afgebeelde airco!

Nu reeds worden door ons voor onze opdrachtgevers berekeningen uitgevoerd, om de locatie van de warmtepomp zo gunstig mogelijk te kiezen, zodat zo min mogelijk hinder naar de omgeving wordt veroorzaakt. Op dit moment vooral om een goede buur te zijn, straks dus omdat het verplicht is.

Ga terug