26-11-2019

BENG: Grote gevolgen, ook nu al!

Vanmiddag was in Eindhoven een bijeenkomst georganiseerd door en over Uniec 3, het nieuwe softwarepakket waarmee we vanaf 1 juli 2020 de BENG berekeningen voor nieuwbouw en bestaande bouw gaan berekenen (voor zowel utiliteit als woningbouw). En dat gaat toch nog heel wat betekenen.

Zeer belangrijk aandachtspunt is dat met de nieuwe NTA8800 alle gebouwen bij oplevering verplicht een opleverlabel krijgen. Dit betekent dat ter plaatse wordt gecontroleerd of de maatregelen uit de omgevingsvergunning daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Tijdens de bouw dient dan al een dossier te worden opgesteld waarin bijvoorbeeld is opgenomen welke materialen en installaties zijn toegepast.

Dit houdt echter ook in dat alle gebouwen die na 1 juli 2020 worden opgeleverd, ook dienen te beschikken over een opleverlabel, opgesteld conform NTA8800, ook al is de vergunning verleend onder de NEN7120. Dit betekent dat tijdens de bouw, nu dus, al zoveel mogelijk bewijslast moet worden verzameld om straks een zo gunstig mogelijk label te behalen. Ook betekent dit extra kosten voor oplevering, omdat de methodiek van de NTA8800 nauwkeuriger is dan de huidige labelsystematiek.

Zoals al bekend was kunnen BENG berekeningen na 1 juli 2020 alleen nog worden uitgevoerd door gediplomeerde adviseurs, die zijn aangesloten bij een gecertificeerd bureau of koepelorganisatie. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning dient een afgemelde berekening te worden ingediend. Deze berekening is nauwkeuriger dan nu het geval is, zodat er meer tijd aan dient te worden besteed. Ook moet rekening worden gehouden met de ‘vierde BENG-eis”: TO-juli. Deze nieuwe eis is in het leven geroepen om oververhitting tegen te gaan. Indien een pand is voorzien van koeling, is dit voldoende geborgd en vervalt de eis. Bij oplevering wordt dus de genoemde eindcontrole uitgevoerd en wordt het opleverlabel uitgegeven. Vervolgens dient na tien jaar bij huur, of bij verkoop van een woning, opnieuw het uitgebreide label te worden berekend. Het huidige, vereenvoudigde label, komt te vervallen.

De hoop is dat medio februari de eerste versie van de software beschikbaar komt. Vervolgens zullen vanaf maart de opleidingen starten, waarna de examens kunnen worden afgenomen, zodat vanaf 1 juli de adviseurs klaar staan om de berekeningen te maken. Er is vooralsnog geen overgangsperiode zodat het eerste kwartaal van 2020 voor K+ Adviesgroep en onze concullega's enerverend zal worden.

Neem voor meer info contact op met Welmoed Siebesma, w.siebesma@k-plus.nl
Ga terug