13-02-2020

Living Vredeoord Eindhoven. Van kantoorgebouw naar woongebouw

Heel recent is door Ballast Nedam gestart met de duurzame transformatie van het Philips kantoor naar woongebouw op het voormalige Philips Business Park Vredeoord. In opdracht van Living Vredeoord bv by EQUILIS, is door Pauwert Architectuur een bijzonder plan ontworpen waarbij de hoogwaardige architectuur van de bestaande bebouwing maximaal gebruikt is en tevens zijn nieuwe woonelementen toegevoegd. Samen met de geplande gebiedsontwikkeling is het doel om van een werkgebouw een mooi woongebouw te maken

Prettig wonen
Uitgangspunt bij de herbestemming is het creëren van een prettig woonmilieu met behoud van de karakteristieke architectuur van het kantoorgebouw. De bestaande bebouwing is in 2003 opgeleverd naar ontwerp van het Utrechtse architectenbureau JHK. Het concept dat in die tijd is uitgevoerd draait rondom een binnenhof bekleed met warm natuursteen en een strakke zakelijke gevel aan de buitenkant. Het carré is opgeknipt in 4 bouwmassa’s die verbonden zijn door transparante loopbruggen. Deze opzet wordt in de transformatie gerespecteerd.

De woonkwaliteit wordt tevens vergroot door de toevoeging van nieuwe ruime balkons. Het pand telt straks 166 appartementen en een ondergronds parkeergarage met 212 plaatsen.

Advisering K+ Adviesgroep
Ons team heeft voor dit plan de bouwfysische, akoestische en brandtechnische advisering verzorgd. Wij hebben tevens een voorlopig ontwerp gemaakt van de gebouwgebonden installaties. De geluidaspecten (van weg en railverkeer als de interne geluidwering), de brandveiligheid en ventilatie van de parkeergarage en het ontwerpen van een collectieve installatie per gebouwdeel waren mooie uitdagingen. Samen met de verschillende partijen en de gemeente hebben wij deze naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost.

Olaf Ritchi

Ga terug