21-02-2020

Nico Mevissen, projectleider bouwfysica en brandveiligheid

Nico Mevissen: Het belang van brandveiligheid en veilig vluchten, mag nooit gebagatelliseerd raken. De consequenties kunnen dramatisch zijn.

“Veiligheid heeft altijd mijn belangstelling gehad. Brandveiligheid is voor mij een belangrijk thema, waar niet op bezuinigd mag worden. Het gaat immers om de veiligheid van mensen”. Nico Mevissen, projectleider bouwfysica en brandveiligheid, is hierin heel stellig.

Hij vervolgt: “Brandveilig bouwen begint met een goed ontwerp van de architect. Daarom is het belangrijk dat wij als adviseurs met de ontwerper aan tafel zitten. Dat gesprek kan voor mij niet vroeg genoeg gepland worden. Veilig vluchten bepaalt de indeling van een gebouw.

Bouwbesluit

Het bouwbesluit beschrijft de minimale voorschriften waaraan voldaan moet worden. Met name bij renovatieprojecten is het van belang dat rekening wordt gehouden met de functie en de gebruikers van het gebouw. In veel gevallen mag worden teruggegrepen naar de ‘ondergrens’, namelijk de minder ingrijpende eisen voor bestaande bouw. Begrijpelijk, het gebouw moet ook betaald kunnen worden.

Vluchten

Bij bestaande gebouwen met ‘slaapfuncties’, zoals een zorgcomplex voor ouderen, is ons advies zoveel mogelijk de nieuwbouweisen te volgen. Zeer zeker voor het aspect vluchten. Als er brandgevaar is moeten alle bewoners het gebouw tijdig kunnen verlaten. Bij een zorgcomplex voor ouderen die slecht ter been zijn, met een minimale bezetting aan hulpverleners, zijn aanvullende voorzieningen gewoonweg noodzakelijk.”

Nico: “In de praktijk komt het regelmatig voor dat uit kostenoverwegingen, veiligheidsmaatregelen uit het bestek worden geschrapt. Daarom willen wij bij voorkeur in een vroeg stadium overleggen met de opdrachtgever om ons advies en de eventuele risico’s toe te kunnen lichten.
Het blijft uiteraard de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om keuzes te maken. Degene die betaalt, bepaalt. En natuurlijk moet je als adviseur reëel blijven en niet doordrammen”.

Schouwburg Venray

Aan de bouw en renovatie van Schouwburg Venray heeft Nico goede herinneringen. “Het adviestraject was behoorlijk intensief. Met name de ontruiming van het gebouw vroeg de nodige aandacht. Op ons advies is de foyer uitgevoerd als een aparte ruimte. Volgens onze berekeningen was het namelijk niet mogelijk om bij brand voldoende snel en veilig te kunnen vluchten.

De architect wilde in eerste instantie vasthouden aan een open verbinding met de hal, gelukkig heeft hij ons advies wel opgevolgd. Later, bij een aanvullende opdracht, vernam ik dat de directeur heel blij was met de scheidingswand. Nu kan de foyer afzonderlijk worden verhuurd. Een leuke bijkomstigheid”, merkt Nico lachend op.

Hij vult aan: “Ik vind het ook positief om te horen dat een opdrachtgever die in een eerder stadium geen gebruik maakt van onze diensten, achteraf in een project ontdekt dat hij ons professioneel advies gemist heeft. In de praktijk blijkt dat het achteraf herstellen vaak meer energie, geld en tijd kost.”

Samen kom je verder

Inmiddels heeft de ervaren collega Roy Slaats het team versterkt.
Nico: “Het is fijn om met hem te sparren en af en toe is het ook nodig om de juiste interpretatie van de regelgeving weer eens kritisch door te nemen. Dat houdt ons scherp”.


Op de foto; rechts Nico Mevissen en links Roy Slaats

Ga terug