10-03-2020

Paul Fijten, projectleider elektrotechnische installaties en product-engineer

“Een langdurige klantrelatie heeft vele voordelen.
Wij kennen hun specifieke wensen
en zij vertrouwen op onze expertise”.

De man van de ‘niet normale projecten’, zoals hij door een opdrachtgever is genoemd. Inmiddels heeft hij zijn koperen jubileum gevierd. Klantgerichtheid is leidend voor zijn functie als projectleider.

“Complexe projecten, daarin vind ik mijn uitdaging en werkplezier. Ook al is het soms (te) druk. Regelmatig lopen er drie á vier projecten tegelijkertijd. Dit betekent dagelijks snel schakelen, medewerkers aansturen, adviezen uitwerken, stappenplannen maken en overleggen met externe adviseurs en de opdrachtgever, om maar wat te noemen. Overzicht houden is natuurlijk cruciaal”.

Hofleverancier DELA

Op de vraag of Paul enkele mooie voorbeeldprojecten kan noemen, verwijst hij naar de coöperatie DELA. “Wij zijn al meer dan 10 jaar ‘hofleverancier’ en samen met o.a. collega Armand Meuffels hebben wij meer dan 15 gebouwen voor het uitvaartcentrum gerenoveerd en gerealiseerd. Wij als adviesgroep en het vaste DELA bouw-adviesteam zijn inmiddels op elkaar ingespeeld. Dat heeft vele voordelen.”

Paul vertelt; “Alle DELA crematoria zijn in principe hetzelfde, maar toch anders uitgevoerd. Elk project wordt met de opdrachtgever geëvalueerd en de adviseurs nemen verbeterpunten mee naar een volgend project.

De opdrachtgever is ‘behoudend progressief’. Een crematieplechtigheid moet per slot van rekening onberispelijk verlopen. Daar houden wij als adviseur uiteraard rekening mee.

Dat DELA daadwerkelijk open staat voor nieuwe (duurzame) mogelijkheden op het gebied van elektrotechnische installaties, bewijzen zij met het plaatsen van de eerste elektrische crematieoven van Nederland in het crematorium en uitvaartcentrum in Geleen.”

Zorgcentrum Park Glana Geleen

Een ander geslaagd project waar Paul graag aan terugdenkt, is de nieuw- en verbouw van Park Glana, een zorgcentrum in Geleen in opdracht van Zuyderland. Hierbij werd de bestaande transformator verplaatst, waardoor het volledige gebouw spanningsloos was.

Paul: “Technisch en organisatorisch was dit een grote uitdaging. Bestaande elektrische installaties moesten worden afgebroken en vervangen worden door nieuwe (tijdelijke) installaties, met een minimale overlast voor cliënten en het verzorgend personeel.

Een militaire operatie
Je kunt je voorstellen dat zonder elektra, veel faciliteiten uitvallen. Ook de brandveiligheid was een heikel punt. Een gedeelte van de bewoners is daarom geëvacueerd. Dit project is vervolgens als een militaire operatie gepland, voorbereid en uitgevoerd.

Samen met de verpleging, bhv’ers, IT’ers, technische dienst en externe partijen standby, hebben we de spannende klus geklaard. Een super samenwerking!

Uiteindelijk heeft de ‘operatie’ slechts vier à vijf uur geduurd. De bewoners hebben het niet alledaagse spektakel op de minuut gevolgd en genoten van deze bijzondere dag.

Ik hoop dat nog veel succesvolle projecten op mijn pad komen”, aldus Paul.  Bijschrift foto: Paul Fijten tussen zijn collega’s Remy van Loon en Marc Schmitz

Ga terug