15-10-2020

Van HTS naar Kindcentrum, Bekkerveld Heerlen

De voormalige HTS aan het Bekkerveld in Heerlen wordt getransformeerd naar een kindcentrum. Het nieuwe centrum gaat onderdak bieden aan basisschool Sint Tarcisius, de Catharina school, een peuteropvangvoorziening, een voorziening voor kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor van onderwijsorganisatie INNOVO.

Het oude hoofdgebouw is de basis van het nieuwe kindcentrum, aan de achterzijde komt een uitbreiding. De gemeente wil het oudste deel van het voormalige onderwijsgebouw behouden en de kenmerkende sfeer terugbrengen. Het gedeelte dat later is aangebouwd wordt gesloopt. Op een deel van het binnenterrein komt nieuwbouw, maar kleiner dan de aanbouwen die er nu staan. Zo blijft er voldoende ruimte over voor speelplein, parkeren en afzetten van leerlingen. Het gebouw wordt duurzaam en aangesloten op mijnwater.

Door architectenbureau Povše & Timmermans is samen met Mertens Bouwbedrijf een plan opgesteld en gepresenteerd aan de gemeente Heerlen. Dit plan is als beste uit de bus gekomen.

Olaf Ritchi: Voor mij persoonlijk is deze transformatie ook een markant project; eind 1987 studeerde ik af aan deze HTS- bouwkunde. Om 33 jaar later door dezelfde gangen te lopen, is heel bijzonder.

Onze opdracht:
Wij zijn gevraagd de bouwfysische-, akoestische- en brandveiligheidsdocumenten op te stellen voor de bouwaanvraag en deze gewenste prestaties te vertalen naar concrete maatregelen in de transformatie.

Wederom een prachtig project waarbij de praktische kennis van ons bureau met transformaties, verbouwingen en omgaan met monumentale gebouwen ten volle wordt ingezet.


Olaf RitchiArtist Impressions: Povše & Timmermans Architecten en Ingenieurs

Ga terug