13-11-2020

Blijf je ontwikkelen. Wie kent nog het leerling-gezel-meester principe?

In 2005 trok Olaf Ritchi de stoute schoenen aan en kwam in contact met Jack Pepels, oud-collega en een gerenommeerd expert op het gebied van installatietechniek en inmiddels eigenaar van K+ Adviesgroep. Olaf, specialist akoestiek en bouwfysica, was ervan overtuigd dat door samenwerking en krachtenbundeling een interessante meerwaarde zou ontstaan voor hunzelf én de opdrachtgevers en bouwpartners in de vastgoedwereld.

Deze visie werd gedeeld door Jack! Het klikte bijzonder goed tussen de twee heren. Zowel vaktechnisch als op persoonlijk vlak. In december 2005 werd het jaar van intensieve verkenning afgerond en beklonken. Het jaar 2006 luidde een nieuwe fase in voor K+ Adviesgroep met twee eigenaren/directeuren aan de leiding. 

Beste initiatief ooit.

“Het beste besluit dat ik ooit genomen heb”. Olaf steekt zijn waardering voor zijn compagnon niet onder stoelen of banken. “Wij hebben enorm veel van elkaar geleerd en elkaar echt aangevuld. Onze vertrouwensband is groot en er is wederzijds respect voor elkaar. Wij delen dezelfde zienswijze. Dat dit ook wordt uitgedragen door onze ‘jongste’ aandeelhouder Welmoed Siebesma maakt het helemaal mooi. Met name het persoonlijk contact met mensen intern en extern, vinden wij alle drie erg belangrijk.”

Olaf: “Het is niet voor niets dat binnen ons bureau van ca 25 mensen, een tussenliggende managementlaag ontbreekt. De betrokkenheid en de communicatie over en weer van en met onze medewerkers wordt hiermee vergroot. Wanneer ze ervoor openstaan, krijgen zij al vrij snel verantwoordelijkheid. Wij stimuleren dat de mensen zich te blijven ontwikkelen. Mooi om te zien dat enthousiaste medewerkers deze kansen ook grijpen.” 

Ik wil hier afzwaaien als meewerkend voorman. Apparatuur bedien ik niet meer, maar ik wil je wel uitleggen hoe je de meetresultaten correct kunt interpreteren en waar je op moeten letten bij een meting

Blijf je ontwikkelen.

Olaf illustreert het met een praktijkvoorbeeld. “Wil je je bijvoorbeeld verdiepen in geluidsmetingen, dan vraag je dat en ga je mee met een collega. Kijk, luister en oefen. Het lijkt op het oude leerling-gezel-meester principe. Zelfs in coronatijd is dit mogelijk. Je leert het sneller met een goede ‘meester’ naast je. Een coach annex vakman die je zelfvertrouwen geeft. Dan kom je verder. Wij dringen niets op, het is aan de medewerker om initiatief te tonen.”

Diverse petten.

Een platte organisatie betekent ook dat directieleden en medewerkers diverse petten dragen; die van projectleider, bouwfysisch of installatietechnisch adviseur, projectmedewerker, coach, kennisdeskundige, leidinggevende en projectverwerver. Zij ervaren dit als afwisselend, interessant en uitdagend.

Olaf: “organisatorisch is dit niet altijd eenvoudig, moet ik bekennen en zeker in deze tijd waarbij alles snel moet, dienen we in de gaten houden dat we ons niet voorbijlopen in onze wens om alles opzij te zetten voor onze klanten.

Onze manier van werken, vooral de persoonlijke aanpak en snelheid wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd. Dit blijkt uit de jarenlange relaties die wij met vele klanten hebben.”

Kennisoverdracht, een uitdaging.

“Een van onze grootste uitdagingen is en blijft kennisoverdracht. Veel kennis en ervaring zit in ons hoofd. Dat is lastig, zeker als je wil en moet delegeren. Wij realiseren ons dat wij hiervoor meer tijd moeten vrijmaken. Door hoge werkdruk en het elkaar niet ‘lastig’ willen vallen, doe je te veel werk zelf. Kennisoverdracht schiet er dan soms bij in en dat is geen goede situatie. Mag ook geen excuus zijn. Dus er is nog werk aan de winkel! Ook in mijn eigen belang”, lacht Olaf.

“Het is toch echt de bedoeling dat Jack en ik op een gegeven moment kunnen ‘afzwaaien’ en ervoor zorgen dat de vakkennis niet verloren gaat en doorgegeven wordt aan de nieuwe generatie”.Interview Lilian Zeekaf, november 2020


Foto team bouwfysica is eind 2019 gemaakt. Pre-coronatijd ;)

Ga terug