13-11-2020

Staat jouw elektrische auto veilig in een parkeergarage?

Elektrische voertuigen zijn gewild bij criminelen en er gaat veel aandacht uit naar het technisch aanpassen van deze auto’s om diefstal zonder sleutel te voorkomen. “Maar met die veiligheid houden wij ons niet mee bezig”, reageert Remy van Loon, een ervaren projectleider E-installaties.

Actueel probleem

“Onze aandacht gaat uit naar de brandveiligheid van gebouwen, waaronder ook parkeergarages. Elektrische auto’s die in parkeergarages geparkeerd en/of opgeladen worden vormen een extra brandveiligheidsrisico, waar tot nu toe weinig rekening mee gehouden is. Sinds enkele recente branden in parkeergarages, is het onderwerp actueel. Voor de brandweer is het al lastig om een elektrische auto die in brand is gevlogen boven de grond te blussen, laat staan in een parkeergarage.”

Dompelbad voor elektrische auto’s

Remy verduidelijkt: “Een elektrische auto is niet een-twee-drie geblust. Als een batterij door falen verhit raakt kan er brand in de batterij ontstaan. Daar kom je lastig bij omdat de batterijen en specifiek de batterijcellen heel goed ingepakt zijn om vuil en vocht te weren. Een batterijbrand heeft bovendien een traag brandverloop en zo’n brand kan na het blussen weer opnieuw opladen.

Dat vereist dat je een elektrische auto bij brand langdurig moet koelen. De brandweer lost dit inventief op door de auto in een waterbak c.q. een container vol met water te dompelen en daar de auto geruime tijd in te laten staan. Je snapt dat deze creatieve oplossing in een parkeergarage praktisch moeilijk uitvoerbaar is”.

Meer elektrische auto’s, meer risico

Het instituut Fysieke Veiligheid (IFV) constateert dat de brandveiligheid in garages op dit moment achter loopt ten opzichte van de ontwikkelingen in de automotive. Er worden steeds meer elektrische auto’s geproduceerd, verkocht en opgeladen in parkeergarages. In het recente rapport van het IFV zijn nieuwe aanbevelingen opgenomen op het gebied van brandveiligheid voor de nieuwbouw van parkeergarages.

Aanpassingen nieuwbouw parkeergarages volgens het bouwbesluit

Op de vraag wat deze aanbevelingen inhouden voor de bouw en installatie, antwoordt Remy: “Wettelijk is een vastgoedeigenaar in bepaalde gevallen verplicht oplaadvoorzieningen te realiseren in parkeergarages. Zowel in particuliere parkeergarages bij woon- of bedrijfsgebouwen alsook in openbare parkeergarages.

Die wettelijke regel brengt, zoals wij ervaren hebben, risico’s met zich mee.

Willen we de brandveiligheid van parkeergarages beter kunnen waarborgen, zijn er noodzakelijke bouwkundig en installatietechnische maatregelen voorgesteld, zoals:

  • Extra bescherming bouwconstructie bij parkeerplekken met laadpunten.
  • Laadpalen voorzien van aanrijbeveiliging.
  • Parkeren en opladen van elektrische auto’s zo dicht mogelijk bij uitgang.
  • Voorziening voor uitschakeling van alle laadvoorzieningen.
  • Betere bluswatervoorziening voor langdurige koeling.
  • Sprinklerinstallaties.
  • Mogelijk maken om elektrische auto’s zo snel mogelijk naar buiten te kunnen verplaatsen om daarna in een dompelbak met water te koelen”.

Huidige ontwerpen onder de loep

Projectleider Remy van Loon voegt hieraan toe: “Wij zijn met verschillende nieuwbouwprojecten inclusief parkeergarages bezig. De ontwerpen worden opnieuw onder de loep genomen in relatie tot de aanbevelingen van het IFV.
Opdrachtgevers, ontwerpers en uitvoerende bouwpartijen worden door ons in samenwerking met de brandweer zo goed mogelijk geadviseerd over noodzakelijke aanpassingen, zodat wij samen kunnen zorgdragen voor brandveilige parkeergarages mét elektrische auto’s. Het weigeren van elektrische auto’s in parkeergarages is natuurlijk ook een alternatief. Vanwege contractuele verplichtingen zal dit vaak geen optie zijn.”

Remy sluit af: “Mocht iemand vragen hebben n.a.v. dit onderwerp, dan kan hij/zij uiteraard contact met ons opnemen.”


Lilian Zeekaf, november 2020


Afbeelding elektrische auto in garage; Instituut Fysieke Veiligheid
Afbeelding Remy van Loon: Janou van Ratingen

Ga terug