30-03-2021

Installatietechniek wordt steeds belangrijker in de bouw, alleen al vanwege het energiezuinig bouwen.

Al meer dan 20 jaar is Walter Leurs als adviseur betrokken bij bouwprojecten in diverse sectoren. “Door de technische ontwikkelingen in de installatietechniek blijft het vak van installatieadviseur boeiend. Ik merk dat de rol van onafhankelijke installatieadviseur in het bouwproces, door de opdrachtgevers en andere adviseurs als heel waardevol wordt ervaren.”

Installatietechniek steeds belangrijker

Niet verwonderlijk; het technisch installatiegedeelte wordt namelijk steeds belangrijker in de bouw, alleen al vanwege de ambities m.b.t. het energiezuinig bouwen. Bovendien stelt men steeds hogere eisen aan het woon- en leefcomfort en het gebruiksgemak van de installaties.
Walter: “Het is iedere keer weer een uitdaging de juiste balans te vinden tussen de behoeften van de gebruikers, de wensen en budget van de gebouweigenaar en de mogelijkheden binnen het architectonisch ontwerp”.

Programma van eisen

“De beste resultaten zijn te behalen als wij als installatieadviseur in een vroeg stadium, samen met de opdrachtgever, gebruikers en architect betrokken worden in een bouwontwikkeling. Samen voldoende tijd nemen voor het programma van eisen. Dat levert later in het bouwtraject winst op. Dat geldt voor nieuwbouw, renovatie- of herbestemmingsprojecten".

Zorggebouwen: comfort, veiligheid, onderhoud en aanpasbaarheid

De laatste tijd is Walter vaker bij de realisatie van zorggebouwen betrokken. “Door de bouw- en regelgeving worden nieuwe zorggebouwen al redelijk duurzaam gebouwd. Wij zijn tevreden over deze ontwikkelingen.
Bij het opstellen van het programma van eisen, is goed luisteren het devies. Voor de bewoners en zorgverleners is comfort en veiligheid van groot belang. De gebouweigenaar wilt uiteraard een installatieconcept dat past binnen zijn begroting en een zorgeloze bedrijfsvoering. Daarom hecht hij grote waarde aan onderhoud en aanpasbaarheid; de zorgbehoefte kan immers in de toekomst weer wijzigen." 

Wet- en regelgeving zorggebouwen

Walter: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld onderwijsgebouwen, onder het motto ‘Frisse scholen’, zijn er geen randvoorwaarden vastgelegd voor zorginstellingen. Dit is minder duidelijk, maar geeft ons wel een bepaalde vrijheid. Op basis van kennis, ervaring en het volgen van nieuwe ontwikkelingen kunnen wij in gezamenlijk overleg met betrokken partijen kiezen voor de meest passende oplossing.”

Als voorbeeld noemt Walter de keuze voor warmtepomptechnieken. “Van het gas af, betekent geen cv-installaties meer. De warmtepomp heeft bewezen een prima alternatief te zijn, ook bij strenge vorst. Voor een zorgcentrum dat grote hoeveelheden warmwater nodig heeft, kan de warmtepomp in combinatie met een aparte warm tapwatervoorziening een efficiënte én kostenbesparende oplossing zijn.

Het plaatsen van deze technische apparatuur in grote zorggebouwen is ook geen enkel probleem. Dat is wel moeilijker bij kleine woongebouwen; daar moet je inventiever zijn. Je wilt namelijk niet de huiselijke omgeving verstoren met de plaatsing van enorme technische apparatuur. Samen met de architect zoeken wij daar naar passende oplossingen."

Meer bouwen met minder techniek.

Wanneer is een project een geslaagd project wat jullie betreft? “Als de gebruikers niets bijzonders ervaren, bijvoorbeeld wat betreft de temperatuur of de luchtverversing in een gebouw; dan hebben wij ons werk goed gedaan”, antwoordt Walter lachend. “Comfortproblemen nemen wij serieus. Toch is een opwaardering van de techniek niet altijd noodzakelijk. Samen met de architect kijken wij heel praktisch naar alternatieve oplossingen zoals extra zonwering, andere beglazing, meer groenvoorzieningen (natuurlijke schaduw) etc. Ons adagium is nog altijd; meer bouwen met minder techniek.

Prachtige zorglocaties in Limburg

Een mooi voorbeeld van een recent gerealiseerd zorgproject is volgens Walter 'Parc Glana' in Geleen, in opdracht van Zuyderland. “Wij zijn van begin af aan nauw betrokken geweest bij de realisatie van deze kleinschalige woongebouwen in een parkachtige omgeving. Door intensieve samenwerking met opdrachtgever en adviseurs zijn de hoge verwachtingen van deze aangename leefomgeving waargemaakt. Dat is heel mooi.”

Pergamijn, Echt

“Dat geldt ook voor de kleinschalige woonvoorzieningen in opdracht van Stichting Pergamijn in Echt, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Goede en passende huisvesting is van groot belang voor de kwaliteit van leven van de cliënten van Pergamijn. Oude woongebouwen worden gefaseerd vervangen. Fasegewijs bouwen heeft zo zijn voordelen; positieve bouwervaringen worden meegenomen naar een volgende fase en zo worden nieuwe woningen steeds verbeterd. We werken bij voorkeur met bewezen technieken, passend bij opdrachtgevers, hun wensen en budget.”

Mochten er eigenaren of gebruikers van zorginstellingen specifieke vragen hebben omtrent het verbeteren van het leefcomfort binnen een zorgcentrum, dan kunnen ze voor een oriënterend gesprek rechtstreeks contact met Walter opnemen; w.leurs@k-plus.nl.
Lilian Zeekaf
maart 2021


Foto Parc Glana, Geleen

Ga terug