22-10-2021

Project High Lane van start. Wooncomplex aan het spoor in Tilburg

Op een locatie direct grenzend aan het spoor worden 152 sociale nieuwbouw appartementen gerealiseerd in opdracht van TBV Wonen. De woningen in High Lane zijn met name bestemd voor jongeren, starters en doorstromers. Een deel van de woningen is gereserveerd voor bijzondere, maar zelfredzame doelgroepen.

Het is bijzonder fijn dat de bouw eindelijk is gestart! Dit complexe project was voor ons een echte uitdaging en tegelijkertijd is het prachtig om alle kennis die wij als team hebben op het gebied van milieu, veiligheid, geluid, installaties en energie te kunnen inzetten.

In het ontwerpproces hebben wij intensief én prettig samengewerkt met HUB Architecten, Van de Ven Bouw & Ontwikkeling en VeriCon.

Geluidwering

Vanwege de ligging bij het spoor werden zware eisen gesteld aan de geluidwering van de gevel, in combinatie met het geluidbeleid van de gemeente Tilburg; ieder appartement moet beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte. Wat heel speciaal is op deze locatie is dat de buitenruimte geluidluw is gemaakt door de afscherming door de gebouwen zelf en een nieuw te plaatsen geluidscherm tussen het bestaande Talent Square 1 en deze nieuwbouw. 

Loggia in plaats van ramen

Omdat de geluidbelasting door het spoor zo hoog is, mag een deel van het gebouw geen ramen hebben die open kunnen. Het Bouwbesluit stelt echter dat iedere verblijfsruimte wel een te openen deel moet hebben. Dit is hier opgelost doordat er via de loggia gelucht kan worden. In de loggia zijn er buitencondities die tegelijkertijd het geluid voldoende dempen, waardoor de ramen open kunnen. Tevens zijn in de gevel bloemenramen opgenomen. Die ramen zijn afgeschermd van het spoor geplaatst, waardoor de ramen toch open mogen. 

Ontruiming binnen 12 minuten

Er is veel aandacht besteed aan het aspect externe veiligheid vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Bewoners moeten tijdig en veilig het gebouw kunnen verlaten in het geval van een calamiteit. Door een slim gekozen situering van de vluchtroutes is het hele gebouw binnen 12 minuten ontruimd. Daarnaast is ook de ventilatie eenvoudig uit te schakelen.

Prefab bouw

Door de beperkte ruimte om het gebouw te realiseren en vanwege de bouwsnelheid is gekozen voor prefab gevels. Om deze gevels op zijn plaats te krijgen, zijn zogenaamde ophangnokken nodig. Deze nokken vormen een potentiële koudebrug. Er is een thermisch model opgesteld om de invloed van die nokken op de thermische kwaliteit te beoordelen en de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de thermische kwaliteit te waarborgen.

Samen met architect, constructeur en aannemer is het hele gebouw door onze installatie afdeling (uiteraard) in 3D uitgewerkt. Wij kijken uit naar het resultaat!


Olaf Ritchi


Artist Impressions: HUB ArchitectenGa terug