08-01-2022

Er kan er maar één de winnaar zijn.

Ons dagelijks werk is de plannen van anderen helpen te verwezenlijken. Dit doen we met veel plezier. Vaak zit het mee, soms zit het tegen. Bijvoorbeeld als we met tenders meedoen. Deelnemen aan een tender is natuurlijk altijd spannend: er kan er maar een de winnaar zijn, terwijl alle deelnemende teams er veel tijd en moeite in steken. Vaak is het nodig om een ontwerp al vrij gedetailleerd uit te werken zodat alle disciplines vol aan de bak moeten. De meest prachtige ontwerpboeken worden opgesteld, dus als team wil je dan ook gewoon winnen. Zo ook in Venlo.

Tender: 'Aan de Stadsmuur in Venlo'.

Woonwenz organiseerde afgelopen zomer een tender voor 34 woningen Aan de Stadsmuur in Venlo. Voor Janssen de Jong Bouw Zuid ontwierp DiederenDirrix een appartementengebouw, constructeur was Aveco de Bondt en wij adviseerden de bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en het energiebeheer. Net voor de kerstvakantie bleek dat onze deelname aan de tender van Woonwenz werd beloond: we hadden gewonnen.

Uiteraard waren we blij. Maar we waren vooral zo blij, omdat de weg naar de indiening zo prettig was verlopen. We waren in korte tijd een goed team geworden, terwijl we elkaar van tevoren niet allemaal persoonlijk kenden. Wat maakte het dat dit project zo goed verliep?

Is er een formule voor een winning team?

Vanaf de kennismaking met het team was de sfeer goed. En het eerste schetsontwerp was in basis gewoon goed. Maar omdat de adviseurs direct aan tafel zaten, kon het ontwerp waar nodig ook tijdig worden aangepast. Daar waar bijvoorbeeld twijfels waren over de afmetingen van schachten en technische ruimten, werd input van ons gevraagd. Indien nodig werd het ontwerp aangepast. Dat gold voor alle disciplines. Doordat er begrip was voor elkaars kennis en aandachtspunten, was er ook begrip als ontwerpaanpassingen gedaan moesten worden ten koste van jouw wensen. En daardoor werd er ook gezamenlijk gezocht naar alternatieven als het ontwerp esthetisch aan kracht verloor. De financiële kant werd steeds getoetst, zodat snel ontwerpaanpassingen gedaan konden worden als het budget werd overschreden. Of er werd bewust voor gekozen kostbare oplossingen in stand te houden.

Er was zeker, zoals altijd, sprake van tijdsdruk. Gedurende de korte periode dat we konden ontwerpen waren er veel korte overleggen. De ontwikkelaar zorgde ervoor dat ze constructief waren én gezellig, hoewel het digitaal was.

Succesfactoren

Voor ons lag hier het succes; we zaten vanaf het eerste schetsontwerp aan tafel. We hoefden niet in te grijpen in een vergevorderd ontwerp, maar konden meedenken met het schetsontwerp. Hiermee werd dubbel werk bij alle partners voorkomen en werd ieders tijd goed besteed. En in die opbouwende sfeer zie je dat een ware flow ontstaat en kan er meer in minder tijd, omdat je energie van het project krijgt.

Nu in deze sfeer verder met de aanvraag omgevingsvergunning!


Welmoed Siebesma.


Beeld: DiederenDirrix

Ga terug