02-11-2022

Gebouwen isoleren. Zo simpel is het niet.

De worsteling van woningcorporaties en gebouweigenaren.

2050, Nederland is van het aardgas af. Een stevige ambitie die vastligt in het Klimaatakkoord. Uiterst noodzakelijk voor het klimaat én Nederland wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Hoe gaan we dat doen? Regelmatig zijn wij in gesprek met woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren die met deze vraag worstelen. 

Als corporatie en vastgoedeigenaar wil je de warmtevraag van je huurders beperken, aansluiten op een duurzame energiebron en de verduurzaming voor je huurders betaalbaar houden. Wat is de beste, toekomstbestendige keuze? 

De bekende cv-ketel

De meeste (huur)huizen in Nederland hebben een cv-ketel en radiatoren. Het systeem verwarmt hartstikke goed, maar de cv-ketel is wel de grootste gasverbruiker in huis. De cv-ketel gebruikt zoals bekend, (vaak Russisch) aardgas om het water te verwarmen naar zo’n 60 tot 80 graden. Dit warme water stroom vervolgens door de radiatoren. In huizen die niet zo goed geïsoleerd zijn is deze hoge watertemperatuur nodig om het huis warm te krijgen als het nodig is. Er zijn helaas nog heel veel woningen die onvoldoende geïsoleerd zijn.

Een lage temperatuur warmtepomp

Een duurzaam alternatief voor de cv-ketel is een warmtepomp. Daarmee kun je woningen duurzaam en all-electric verwarmen. De buitenlucht, de bodem of grondwater worden als warmtebron gebruikt. Goed voor het milieu (vermindert CO2-uitstoot) en goed voor de portemonnee. In tegenstelling tot de cv, werkt de warmtepomp met een lagere temperatuur, zo’n 30 tot 45 graden. Zonder extra isolerende maatregelen, is deze lage temperatuur helaas onvoldoende om de eigenaar/huurder comfortabel te laten wonen. De warmtepomp met een lage temperatuur verwarming kan namelijk de kou niet compenseren die via de gevel naar binnenkomt.

Individuele en collectieve maatregelen

Buitenkant muren isoleren? Voorzetwanden? Spouwmuurisolatie? Vloerverwarming? PV-panelen? Hoeveel moet je er plaatsen als je straks niet meer kan/mag terugleveren? Hoe kun je snel en adequaat handelen in straten waar huur- en koopwoningen samen een blok rijtjeswoningen vormen. En wat doe je met oververhitting van (zorg)appartementen als er door alle maatregelen onvoldoende geventileerd wordt?

Elektriciteitsnet

Zoveel mogelijk aansluiten op een elektriciteitsnet is een grote wens. Helaas is het onmogelijk alle gasaansluitingen snel te vervangen. Ons elektriciteitsnet heeft hiervoor onvoldoende capaciteit.

Warmtenet, een interessant alternatief

Een warmtenet (stadsverwarming) is een netwerk van leidingen waar het water verwarmd wordt door bijvoorbeeld aardwarmte, zonnewarmte, biogrondstoffen of door restwarmte van industrie. Het warmtenet kan vervolgens huizen verwarmen én van warm tapwater voorzien. Warmtenetten kunnen een mooie oplossing zijn om hele straten van het gas af te krijgen. Helaas zijn er nog weinig echt duurzame en stabiele warmtenetten gerealiseerd. Bovendien zijn deze vaak in handen van commerciële warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall etc.). Zij moeten hiervoor flink investeren om heel Nederland aangesloten te krijgen op het warmtenet, maar berekenen ook hoge kosten voor aansluitingen en verbruik. Die afhankelijkheid van commerciële partijen voorkomt grootschalige eerlijke uitrol van dit soort netten.

Noodzakelijke rol van overheid

Hierin moet verandering komen! Als de overheid hierin niet de regie neemt, lukt het ons zeker niet om in 2050 van het gas af te zijn. Het kabinet is dit wat betreft warmtepompen, ook van plan. Volgens ons is ook een impuls noodzakelijk voor de ontwikkeling van hoge temperatuur warmtepompen. Die zijn geschikt om bestaande woningen die lastig te isoleren zijn, toch te verwarmen. Vanuit de markt is de vraag daarnaar nog te beperkt waardoor leveranciers de installaties nog niet voldoende doorontwikkelen. Ook daar zou de overheid de regie kunnen nemen, zoals ze ook deed bij de ontwikkeling van de HR-ketel. 


In de tussentijd is het vooral maatwerk en creatief omgaan met alle middelen die er voor handen zijn en vooral geen kansen laten liggen als je wel kunt verduurzamen!


Welmoed Siebesma

Ga terug