12-12-2022

Terugblik 2022

En zo komt 2022 ook alweer tot haar eind. We begonnen in lockdown, kwamen snel weer voorzichtig naar kantoor, werkten hard, overlegden, leerden, kletsten, lachten, dronken koffie en maakten wandelingen. We werden opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan voor de hele economie, de bouw en ons eigen huishoudboekje in het bijzonder. Onzekere tijden waarin iedereen zijn weg nog moet vinden...

Hello Goodbye

Leuk is dat we dit jaar Jeroen, Ludo, Daniëlle en Reijn hebben kunnen verwelkomen als collega’s. Rachelle werkte als student al een dag in de week bij ons en is na haar afstuderen fulltime bij ons komen werken. En Floor liep in het voorjaar stage, werkt hier nu een dag in de week en gaat het komend jaar afstuderen bij ons op kantoor. We namen afscheid van Roy, Gregor en Quiril, maar hebben Roy en Gregor aan onze flexibele schil kunnen toevoegen. Zo zetten we onze samenwerking op een andere, maar heel plezierige manier voort.

Nieuwe fasen

Privé viel op dat aardig wat collega’s huizen en puppy’s kochten (niet per se in combinatie). Eentje werd ten huwelijk gevraagd (en zei ja), een ander kreeg een nieuwe heup en loopt weer kwiek als een hoentje. Kinderen studeerden af, slaagden voor hun eindexamen of gingen juist voor het eerst naar de basisschool. Op kantoor kregen we nieuw meubilair met overlegkarretjes (die zijn echt super, kom vooral kijken). We hielden daarom grote schoonmaak, gooiden de jarenlang verzamelde spullen eindelijk weg en Remy en Paul brachten rust in de bekabeling. Een nettere patchkast dan de onze zul je niet snel aantreffen.

Uitstel en onrust

Zakelijk gezien was het ook een goed jaar. Er waren geen grote veranderingen in de wet- en regelgeving, alhoewel we natuurlijk in afwachting zijn van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hij werd dit jaar maar liefst twee keer uitgesteld, wat toch voor onrust zorgt. Wijzigingen in het BBL worden intussen al doorgevoerd op bijvoorbeeld het gebied van brandveiligheid en daglicht, maar het Bouwbesluit blijft ongewijzigd. Als ontwerpteam wil je zo goed en efficiënt mogelijk een gebouw realiseren, maar bij gebrek aan duidelijkheid is het toetsingskader over een paar maanden toch lastig te voorspellen. Zou het er in juli 2023 van komen? Wij hebben er een hard hoofd in, maar staan ook nergens meer van te kijken. 

Duurzaamheid troef

Met zijn allen hebben we weer mooie projecten kunnen realiseren. Met de oplevering van Hoentocht in Groningen is het meest duurzame crematorium van Nederland gerealiseerd. De vernieuwing van Parc Glana in Geleen vordert gestaag: bewoners hebben hun intrek genomen in de groepswoningen, het hospice is in gebruik en we zijn bezig met de vernieuwing van het Centrumgebouw op dezelfde locatie. Nedlin heeft haar nieuwe duurzame wasserij voor de gezondheidszorg in Elsloo in gebruik genomen, we hebben weer een aantal BREEAM certificaten behaald voor onze opdrachtgevers en de Kattendans in Bergeijk is opgeleverd. Vele appartementengebouwen hebben we integraal geadviseerd, maar ook voor kleine plannen hebben we de akoestische onderzoeken of EP- berekeningen uitgevoerd. Oplevermetingen zijn gedaan, door bouwfysisch onderzoek zijn klachten verholpen en bij nieuwbouw voorkomen door de bij metingen opgedane kennis toe te passen in de advisering.

Spanning en frustraties

Het volgen van een planning bleek het afgelopen jaar vrijwel onmogelijk, waardoor niet alles altijd even soepel verliep. Iedereen probeerde het onmogelijke mogelijk te maken, zowel aan de zijde van de andere bouwteampartners als bij ons, maar het leidde meer dan eens tot spanning en frustraties. De druk op alle partijen is zo duidelijk voelbaar. Gelukkig is er ook veel wederzijds begrip.
Projecten werden vanwege de hoge bouwkosten stilgelegd of na bezuinigingsronden toch maar weer opgestart. En toen kwam stikstof ook weer voorbij…

Wispelturige markt

Het komende jaar zal onzeker zijn. Dat er een recessie komt staat wel min of meer vast, hoe erg dat zal zijn is ongewis. Wij houden ons hart natuurlijk ook enigszins vast, toch gaan we ervan uit dat we met onze flexibele organisatie kunnen inspringen op de wispelturige markt. In de overtuiging dat de energietransitie moet doorgaan en K+ met kwaliteit, kennis en kunde daarin een belangrijke rol blijft vervullen.

We kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar weer samen te werken aan mooie projecten, elkaar te helpen en vooral ook te leren van elkaar.


                                 Voor iedereen heel fijne feestdagen en een energiek, gezond en succesvol 2023 gewenst!


Welmoed Siebesma


Inspiratie afbeelding: transformatie Heilig Hartkerk, Breda van De Bonth van Hulten

Ga terug