Conditiemetingen voor gemeente Echt-Susteren

Onlangs heeft K+ Adviesgroep BV samen met Adviesbureau H. Janssen Echt BV in opdracht van gemeente Echt-Susteren voor diverse gebouwen conditiemetingen conform NEN 2767 uitgevoerd om op onderhoudstechnische aspecten de kwaliteit van de bouwkundige staat en installaties vast te stellen. Van de inspecties zijn rapportages opgesteld waarin de bevindingen, geconstateerde gebreken en achterstallig onderhoud zijn vastgelegd. Tevens is er per gebouw een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld om voor de gemeente de komende 10 jaren de te verwachten onderhouds- en vervangingskosten inzichtelijk te maken. Voor zowel K+ Adviesgroep als voor Adviesbureau H. Janssen een uitdagende opdracht.