EerlijK+ duurzaam

Duurzaamheid neemt binnen huisvestingsvraagstukken en bouwprojecten een steeds belangrijkere positie in. Welke ecologisch verantwoorde materialen kunnen we toepassen, hoe beperken we de hoeveelheid afval, en wat kunnen we doen om het waterverbruik te verminderen?

Daarbij speelt voor de consument een hoogwaardige comfortbeleving en een sterk gereduceerd energiegebruik een grote rol. Deze kunnen tot stand gebracht worden door maximale synergie tussen bouwen en installeren na te streven.