Kare+Kure

Deze dienst is de kritische, betrouwbare en eerlijke ondersteuning voor onze opdrachtgevers

Te vaak blijkt dat zeker de techniek in gebouwen zodanig ingewikkeld is geworden, waardoor opdrachtgevers probleemstellingen niet meer kunnen overzien. Mooie beloften worden te vaak niet waargemaakt, waardoor de opdrachtgever met een niet goed functionerende installatie, te hoog energiegebruik, hoge onderhoudskosten en een niet toekomstbestendig gebouw en installaties wordt opgezadeld.

Het nemen van de juiste beslissing op het gebied van die installaties vergt expertise.

Wij ondersteunen de opdrachtgever bij deze beslissingen, onderzoeken of maatregelen nodig zijn en zoeken oplossingen voor problemen met installaties. Dit wordt tevens gekoppeld aan een deskundige analyse middels data, metingen en beproevingen van de installaties en het gebouw. Ook beoordelen wij of het uitgevoerde onderhoud aan installaties zorgvuldig en kosteneffectief wordt uitgevoerd.

De praktijk laat zien dat er nog heel wat te halen is voor onze opdrachtgevers!Vragen naar aanleiding van de dienst Kare+Kure?

Bel K+ Adviesgroep op 0475 – 470470 of mail naar info@k-plus.nl.