Kwaliteitborging door verificatie

Wanneer we een product kopen, vinden we het niet meer dan logisch dat dit volledig aan de gegeven specificaties voldoet. Als het product aantoonbaar niet naar behoren functioneert, kunnen we de koopovereenkomst zelfs ontbinden. Hoe anders is dit bij gebouwen en installaties?

Kwaliteit

Het is onze taak om uw impliciete verwachtingen in expliciete eisen te verwoorden en er zorg voor te dragen dat u krijgt wat u vraagt. Onaangename verrassingen behoren tot het verleden.

Borging

Om de kwaliteit te waarborgen, voeren we in de ontwerpfase Private Kwaliteitstoetsen uit. Borging sluit ook aan bij de ontwikkeling dat uitvoerende partijen steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen en garanties moeten bieden.

Verificatie

Tekortkomingen zoals comfortklachten, hoog energieverbruik en veel onderhoud, manifesteren zich in de gebruiksfase, waarin garanties vaak nog maar weinig betekenis hebben. Wij voeren daarom APK+ controles uit op het functioneren van installaties, de bouwtechniek, brandveiligheid, kosten en exploitatie, zodat u weet wat u krijgt. 

Kwaliteit, Borging en Verificatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en vormen de basis voor een duurzame kwaliteit.