Meer bouwen met minder techniek

De technische installaties maken een steeds groter onderdeel uit van de totale bouwkosten. Als integraal bouwfysisch, brandtechnisch en installatietechnisch adviseur zijn wij van mening dat de omvang van de technische installaties zo beperkt mogelijk dient te blijven. Dit beperkt niet alleen de omvang van de investeringen, maar leidt ook tot lagere exploitatielasten. Minder installaties veroorzaken ook minder hinder, zoals tocht of geluid.
K+ Adviesgroep streeft naar een Win-Win situatie voor iedereen.

Te vaak wordt ook uit het oog verloren dat de techniek de mens moet dienen en niet omgekeerd. De techniek moet eenvoudig en begrijpelijk zijn. Het inperken van de omvang van de installatietechniek is mogelijk door maximale synergie tussen bouwen en installeren na te streven. Wij ontwerpen integraal over de individuele disciplines heen. 

Investeer in een duurzaam ontwerpteam en bespaar op de investeringskosten en exploitatielasten.