Een vierde techneut met een groot hart verstevigt ons directieteam

De ontwikkelingen in de installatietechniek gaan hard. De praktijk laat helaas zien dat er vaak overbodige techniek in een gebouw zit. Daardoor is een gebouw onnodig duur. Te gek voor woorden. Zoals jullie weten, hanteren wij al jaren het mantra ‘Meer bouwen met minder techniek’.

“Wij zijn het aan de samenleving verplicht onze visie nog meer uit te dragen. Een van de redenen waarom wij blij zijn met de versterking van Tim Morsink, als directielid/aandeelhouder.”

Tim Morsink

De vriendelijke en toegankelijke Tim Morsink, tot voor kort projectmanager Sites en Buildings bij DAF, is begin juli gestart: “De mensen van K+ zijn gedreven, hun visie spreekt mij aan en er hangt een prettige collegiale sfeer. Ik ben van een multinational overgestapt naar een kleinschalig, betrokken team van circa 25 mensen, waar ik echt iets kan bijdragen. Als ondernemend persoon zie ik zoveel potentie.”

Meer bouwen met minder techniek

Dat bereik je door synergie tussen het bouwkundige en het installatietechnisch ontwerp.
Dat betekent; minder hoge investeringen, lagere exploitatiekosten, meer comfort en minder huur voor de eindgebruiker en vergeet niet, een wezenlijke bijdrage aan de verduurzaming”.
Oprichter Jack Pepels en medevennoten Welmoed Siebesma en Olaf Ritchi zijn heel stellig. Hun aanpak bewijst het. Als adviseur denken zij graag mee in een vroeg stadium van een bouwontwikkeling. Daar ligt volgens hen de oplossing en de nodige kansen.

Slimme duurzame oplossingen in de bouw

“Wij kunnen het ontwerpteam bijstaan met slimme oplossingen.
Samen kunnen wij zorgen dat de opdrachtgever en de gebruiker de perfecte integrale oplossing krijgen voor hun nieuwbouw of te transformeren gebouw. Met een technisch keigoed ontwerp kun je het gebouw geschikt maken voor de toekomst.

Technische installaties kun je, wanneer het nodig is, nog eens vervangen. Die ontwikkelingen gaan immers hard. Wij zijn voorlopers op het gebied van technische installaties. De BENG (de nieuwe energieprestatie-eisen) verankert inmiddels ons gedachtengoed; er worden nu nadrukkelijk hoge kwaliteitseisen aan een gebouw gesteld.”

Concept Kare+Kure

Het nieuwe directielid Tim Morsink gaat ook het krachtige concept 'Kare+Kure' - volg de link voor het animatiefilmpje - meer onder de aandacht brengen bij gebouweigenaren en installatiebedrijven.
Jack Pepels: "Te vaak blijkt dat de techniek in gebouwen niet (meer) voldoet aan de verwachtingen. De opdrachtgever wordt opgezadeld met een niet goed functionerende installatie, te hoog energiegebruik, hoge onderhoudskosten en een niet toekomstbestendig gebouw en installaties. Middels onderzoek, deskundige analyse van data, metingen en beproevingen kunnen wij gebouweigenaren en installatiebedrijven praktische oplossingen bieden."

Medewerkers helpen groeien

De directieleden zijn niet alleen heel betrokken bij hun opdrachtgevers; het intensief begeleiden van medewerkers en hen helpen te groeien, hoort bij goed werkgeverschap. “Medewerkers krijgen binnen ons bedrijf veel vrijheid, verantwoordelijkheid en opleidingskansen. Dit wordt gewaardeerd en vergroot hun interesses en toewijding. Onze klanten zijn er blij mee.”

Het team van K+ kijkt positief naar de toekomst; samen met de bouwpartners stappen maken in de energietransitie van de gebouwde omgeving. “Wij gaan ervoor!"

Contact
Wil jij kennismaken met Tim Morsink en/of eens sparren over “Meer bouwen met minder techniek” of “Kare+Kure”? Bel ons of stuur een mailtje. Hij kijkt er naar uit.