Oud Tivoli wordt een podium voor cultuur en ambachtelijke productie van brood, koffie en bier

Het voormalige Tivoli in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming als podium voor cultuur en culinaire hotspot met lokale ondernemers en ambachtelijke producten. Vocus architecten heeft een winnend ontwerp afgeleverd. Samen met initiatiefnemer Douwe van Akkerveeken, Stadswaarde Vastgoedontwikkeling en de interieurontwerpers Pierre Mazairac en Karel Boonzaaijer wordt dit prachtige historische gebouw aan de Oude Gracht weer tot leven gewekt.

“In dit pand is zowat de gehele Utrechtse geschiedenis vanaf de middeleeuwen af te lezen. We gaan weer een nieuwe laag toevoegen aan deze plek", aldus architect Bob Custers.

Het pand deed in de middeleeuwen dienst als Regulierenklooster en Weeshuys. Deze historische gelaagdheid, is samen met de nieuwe invulling, een van de pijlers van het ontwerp. Hiermee brengen we de verloren gegane structuur weer zichtbaar terug en worden onder meer kloostertuin en kloostergang weer herkenbaar. Naast een klein, intiem podium biedt het vernieuwde Tivoli ook ruimte aan diverse lokale (horeca)ondernemers.

Door de expertise die K+ Adviesgroep de afgelopen jaren heeft opgebouwd om op een respectvolle, integrale manier om te gaan met de herbestemming en renovatie van dit soort monumentale gebouwen, hebben we de opdracht gekregen om de technische installaties, bouwfysica en brandveiligheid te adviseren voor deze herbestemming. De speciale functies en de historie maakt deze opdracht extra bijzonder.

Meer informatie over deze bijzondere herontwikkeling is te lezen op www.oudtivoli.nl