Over ons

Onze drive

Mensen willen plezierig werken, aangenaam wonen, rustig studeren, recreëren of verzorgd worden, in ruimten die daarvoor geschikt zijn. In nieuwe gebouwen die hiervoor ontworpen zijn of in bestaande gebouwen die een nieuwe functie krijgen.

Al meer dan 25 jaar nemen wij, specialisten van K+ Adviesgroep onze verantwoordelijkheid in het adviseren van gebouweigenaren en andere belanghebbenden. Ons eerlijk advies op basis van kennis en ervaring is gericht op een veilige, gezonde én duurzame omgeving, nu en in de toekomst. 

De mens centraal

Of iemand zich veilig voelt in een gebouw en in hoeverre men licht, geluid of temperatuur ervaart, bepaalt zijn of haar welzijn en productiviteit.
Daarom nemen wij bij onze advisering over installatietechniek, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid de mens als uitgangspunt.

Door mee te denken met de opdrachtgever, slimme en geïntegreerde oplossingen te bieden werken wij aan een leefomgeving die voldoet aan de eisen van de gebruiker, de ambitie én de financiële mogelijkheden van de eigenaar. 

Hoe doen wij dat?

Ons motto is helder: “Meer bouwen met minder techniek”. De praktijk laat zien dat er vaak te veel (installatie)techniek in een gebouw wordt gebracht. In onze optiek staat eenvoud voorop. Door middel van een synergie tussen het bouwkundige en installatietechnische ontwerp kan een teveel aan techniek voorkomen worden! Dit biedt grote voordelen zowel met betrekking tot investeringen, exploitatie en duurzaamheid.

Kenmerkend voor onze dienstverlening

Wij zijn techneuten met een groot hart. Gedreven, helpen graag. Met een inlevende houding luisteren wij naar alle betrokkenen in een project.

Opdrachtgevers waarderen onze interesse, houding en actuele kennis en ervaring.
Volgens hen kenmerkt onze onafhankelijke advisering zich in persoonlijk contact, korte lijnen, hoge kwaliteit, duidelijke communicatie, flexibiliteit en snelheid van handelen.
Wij zijn trots op de langdurige relaties die wij met veel van onze opdrachtgevers hebben. 

Graag stellen wij ons team aan u voor:


Jan-Joost Botterweg

Jan-Joost Botterweg

Roy Delissen

Roy Delissen

Gerda Einerhand

Gerda Einerhand

Tessa Eykenboom

Tessa Eykenboom

Paul Fijten

Paul Fijten

Marcel Habets

Marcel Habets

Davy van Haperen

Davy van Haperen

Jeroen Hoevers

Jeroen Hoevers

Mark Janssen

Mark Janssen

Daniëlle Jennen

Daniëlle Jennen

Walter Leurs

Walter Leurs

Remy van Loon

Remy van Loon

Armand Meuffels

Armand Meuffels

Tim Morsink

Tim Morsink

Jack Pepels

Jack Pepels

Olaf Ritchi

Olaf Ritchi

Marc Schmitz

Marc Schmitz

Rachelle Sevriens

Rachelle Sevriens

Welmoed Siebesma

Welmoed Siebesma

Rick Smit

Rick Smit

Fabienne Sous

Fabienne Sous