Transformaties

Restauratie van het Eiffelgebouw te Maastricht
Opdrachtgever: Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV
Advieswerkzaamheden: Bouwfysica, akoestiek, brand & technische installaties
Designhotel te Breda
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Van de Ven
Advieswerkzaamheden: Ruimteakoestiek & interne geluidwering
Eusebiusplein / Rodenburgstraat 25 te Arnhem
Opdrachtgever: Camelot Vastgoedbeheer BV
Architect: Vissers & Roelands architecten & ingenieurs
Advieswerkzaamheden: Bouwfysica en akoestiek, brand & technische installaties
Transformatie kantoorgebouw SRE Eindhoven
Opdrachtgever: Woonveste Bouw & Vastgoed B.V.
Advieswerkzaamheden: Geluidmeting, opstellen voorlopige energie-index nieuwe situatie, opstellen maatregelen-matrix, interne geluidwering, installatiegeluid & nagalmtijd
Herbestemming gemeentehuis Eersel
Opdrachtgever: Rezidenz Development
Advieswerkzaamheden: akoestiek, brandveiligheid, bouwfysica, energie & gebouwgebonden installaties