Trias EcologiK+

Een duurzame huisvesting vergt een weldoordachte aanpak op basis van een langetermijnvisie, waarbij economische, maatschappelijke en milieutechnische aspecten gedurende de levensduur van de huisvesting op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn.

Wij hanteren een aanpak op basis van Trias EcologiK+.

Hergebruiken en herbestemmen vormen de basis voor een ecologisch verantwoorde en kostenefficiënte wijze van verduurzamen. Kenmerkend voor onze huidige wegwerpeconomie is dat de gebruiksduur aanzienlijk korter is dan de levensduur van een product. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan de slijtage van het product, waardoor we vroegtijdig tot vervanging overgaan. Duurzame oplossingen worden gekenmerkt door een minimale verkwisting van intrinsieke waarden.

Ontwikkel of renoveer functievrij

Door in de ontwerpfase reeds met verschillende toekomstige gebouwfuncties rekening te houden, kan het gebouw een aanzienlijk langere gebruiks- en levensduur tegemoet zien. Het vergroot op eenvoudige en economisch verantwoorde wijze de aanpasbaarheid van de huisvesting. Het waarborgt de mogelijkheden tot transformatie en waardebehoud naar de toekomst.

Investeer op basis van terugverdienfactor

Er bestaat een overvloed aan mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen. Maak de juiste keuze door maatregelen met een hoge TerugVerdienFactor te selecteren en ervaar de voordelen van een hoger rendement gedurende de gehele levensduur van de huisvesting.