DomusDELA

Het gebied Mariënhage in het centrum van Eindhoven, met de karakteristieke Paterskerk als herkenningspunt in de stad, wordt door coöperatie DELA herontwikkeld tot DomusDELA. De Paterskerk en de studentenkapel worden ceremoniehuizen, waarin naast rouw- en trouwplechtigheden bijvoorbeeld ook concerten en lezingen kunnen worden georganiseerd. In de bijgebouwen wordt een hotel met congresruimten en een restaurant gerealiseerd. De panden worden met zorg gerestaureerd waarbij zoveel mogelijk oude elementen behouden blijven. Ingrepen worden gedaan om de gebouwen toegankelijker, geschikt voor de nieuwe functie en daarmee toekomstbestendig te maken. Maar ook de tuin zal worden opengesteld, waarbij een bruggetje over de Dommel wordt gerealiseerd zodat een verbinding ontstaat met het NRE terrein.

Het ontwerp van deze herbestemming en restauratie is van DiederenDirrix en architecten|en|en. K+ Adviesgroep is als adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek betrokken bij dit prachtige project.