Akoestiek

K+ Adviesgroep bv is actief op alle gebieden van de akoestiek en geluidhinderbestrijding. Elk advies wordt gebaseerd op een uitgebreide praktijkervaring en theoretische kennis. Daarbij hanteren we als stelregel dat onze akoestische adviezen moeten uitmunten in praktische herkenbaarheid. Toenemende eisen voor comfort, geluidwering tussen appartementen, realisatie van appartementen binnen bestaande gebouwen: het zijn enkele voorbeelden waar geluidaspecten uitermate belangrijk zijn.

K+ Adviesgroep bv heeft de beschikking over diverse berekeningsprogramma’s en is volledig uitgerust om elke akoestische meting door de eigen professionals te laten uitvoeren.

K+ Adviesgroep bv biedt ‘Samen Meer’
Meer weten?
Olaf Ritchi