Bouwfysica

K+ Adviesgroep bv adviseert in alle aspecten van bouwfysica. Daarbij ligt de nadruk op de thermische en hygrische beoordeling van gebouwen en constructies, het energie- en warmtebeheer, licht en de bezonning, alsmede de ventilatie, vochtwering en milieutechnische onderzoeken.

Om tot een goed bouw- en/of installatieontwerp te komen, is het noodzakelijk om alle bouwfysische aspecten te combineren met mogelijke installatietechnische opties. Vervolgens wordt binnen de van toepassing zijnde regelgeving een optimaal advies opgesteld.

Op basis van onze kennis en ervaring leveren wij een continue vertaalslag van de intentie van de voorschriften naar de realiseerbaarheid van een ontwerp. Via dit uitgekiende ‘spel binnen de regels’ creëren wij geregeld oplossingen die eerder niet tot de mogelijkheden werden gerekend.

K+ Adviesgroep bv biedt ‘Samen Meer’
Meer weten?
Welmoed Siebesma