K+ Inspectiedienst

K+ Inspectiedienst: kwaliteitsborging door verificatie & validatie.

KWALITEIT
Het is onze taak om de expliciete verwachtingen van een gebouw te verwoorden en er zorg voor te dragen dat men krijgt wat gevraagd wordt.

VERIFICATIE
Om de kwaliteit te borgen voeren wij in de ontwerpfase verificatietoetsen uit aan het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp. Dit sluit ook aan bij de ontwikkeling dat de uitvoerende partijen steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen en garanties moeten bieden.

VALIDATIE
Tekortkomingen zoals comfortklachten, hoog energiegebruik, geluidklachten en veel onderhoud, manifesteren zich in de gebruiksfase. Om dit te voorkomen voeren wij met onze eigen K+ inspectiedienst tijdens de uitvoering en oplevering controles en metingen uit en valideren op die manier of de gevraagde prestatie ook daadwerkelijk wordt behaald.

Dat is wat wij verstaan onder Kwaliteitsborging in de Bouw.

Lees alles over onze Inspectiedienst op www.kplusinspectiedienst.nl

Meer weten?
Olaf Ritchi