Waardecreatie door samenwerken

In de bouw staat het streven naar kwaliteit, kostenbesparingen, lagere milieubelasting en risicobeperking centraal. Ketenintegratie, gekenmerkt door een traditioneel statisch en lineair denken, draagt hieraan bij, maar levert op de langere termijn niet het gewenste resultaat.

Bij Circulair Samenwerken is sprake van een oneindige keten van samenwerkende partners. De afnemer wordt leverancier en de leverancier wordt afnemer. Alle bouwpartners dragen in de keten op gelijkwaardige wijze bij aan het in stand houden van zowel de technische kwaliteit, als de economische waarde. De huisvesting behoudt hierdoor aanzienlijk langer haar waarde en de druk op het ecologische systeem wordt tot het minimum beperkt.

K+ Adviesgroep draagt in haar constructieve rol bij aan een sterke keten van duurzame bouwers. De kwaliteit en opbrengst worden vermenigvuldigd door het delen van vertrouwen, loyaliteit en expertise. Samen Meer, Samen Sterker. 

Circulair samenwerken: Schakels met kwaliteit houden elkaar op spanning, vullen elkaar aan, en vormen als geheel een duurzame keten.