02-10-2018

Transformatie voormalig labgebouw TNO naar flexibel onderwijs- en onderzoeksgebouw

Op de campus van de TU/e in Eindhoven wordt een voormalig labgebouw van TNO getransformeerd tot een duurzaam en flexibel onderwijsgebouw.

In 2019 verhuizen de technologieopleidingen van Fontys Hogeschool Eindhoven naar de campus van de TU/e. Om dit te faciliteren wordt het voormalige labgebouw van TNO op de campus van de technische universiteit getransformeerd tot een nieuw onderwijsgebouw dat in alle opzichten uitgerust is voor de toekomst. De vernieuwbouw richt zich op het realiseren van een flexibel onderwijsgebouw, dat een grote diversiteit aan onderwijsconcepten en onderwijsvormen kan faciliteren.


Meest in het oog springend is het nieuwe atrium in het hart van het gebouw. Het wordt een plaats voor ontmoeting en interactie. Warm, dynamisch en uitnodigend. Naast het atrium wordt de hoofdentree aangepast en wordt er een nieuwe Automotive-afdeling gerealiseerd. Deze drie gebieden vormen het nieuwe visitekaartje van het onderwijsgebouw. Daar waar minder grote ingrepen gedaan worden, worden de oorspronkelijke laboratoria omgezet naar lokalen.

Door onder anderen hergebruik van materialen en bestaande infrastructuur, slimme klimaatsystemen en waterbesparende voorzieningen wordt tevens een duurzaam en hoogwaardig onderwijsgebouw gerealiseerd.

Het project wordt gerealiseerd binnen het Engineer & Build team Build2Learn, dat gevormd wordt door de bouwcombinatie Heerkens van Bavel en Berghege. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het door Fontys en EN EN Architecten opgestelde VO.

Dinsdag 25 september 2018 vond de officiële start plaats van de verbouwing van De Rondom en was dit begin een mooi resultaat na maanden van engineering door een mooi team bestaande uit EGM architecten, ingenieursburo van der Laar, Altavilla, TES, van Delft, K+ Adviesgroep Adveisgroep en natuurlijk het team van Heerkens van Bavel / Build2Learn.

Ga terug