Energiebeheer

K+ Adviesgroep bv is van mening dat een doordacht energiebeheer van groot belang is. Dat geldt zowel voor de realisatie en het beheer van onze woon- en werkomgeving als bij industriële procesvoering. Derhalve adviseren wij in het brede totaalgebied dat energiebeheer heet. Daarbij is het telkens een uitdaging om het optimum te vinden binnen de kaders van milieubelasting, investeringen en exploitatiekosten. Uiteraard worden alle mogelijke fiscale voordelen en subsidies in dat traject betrokken.

Op basis van onze uitgebreide kennis van gebouw- en procesinstallaties zijn we in staat om geïntegreerde totaaloplossingen te bieden. De beperking van de energievraag, het hergebruik van energieoverschotten en de toepassing van hoogrendement installatietechnieken staan hierbij centraal.

K+ Adviesgroep bv biedt ‘Samen Meer’
Meer weten?
Tim Morsink