28-02-2019

Geluidhinderbestrijding bestaande woningen Kerkrade

De gemeente Kerkrade wil de geluidhinder van zogenaamde saneringswoningen verminderen. Hiertoe kan de gemeente bij het Rijk projecten aanmelden en subsidie krijgen om de sanering af te handelen. Een saneringswoning is een woning die op 1-3-1986 een geluidbelasting ondervond van een bestaande weg van 60 dB(A) of meer. Woningen die zijn gebouwd na 1-1-1982 vallen daar niet onder omdat deze zijn gebouwd onder het regime Nieuwe situaties wet geluidhinder omdat daar destijds al gekeken is naar de gevelbelasting en binnenwaarde.

Samen met K+ Adviesgroep is een begin gemaakt om de sanering in Kerkrade af te handelen. Voor 2 wegvakken met veel verkeer, te weten de Nieuwstraat en de Kaalheidersteenweg is in 2015 een voorbereidingssubsidie ingediend bij Bureau Sanering Verkeerslawaai te Woerden. Langs de Nieuwstraat zijn 101 saneringswoningen en langs de Kaalheidersteenweg zijn 106 saneringswoningen gelegen. Voor beide projecten is de aanvraag goedgekeurd en het saneringsprogramma opgesteld voor het treffen van gevelmaatregelen. Het saneringsprogramma kijkt naar de gevelbelasting in 2023 en 2030. Dit saneringsprogramma is eind 2016 goedgekeurd.

Het gevelmaatregelen onderzoek betekent dat in de geluidgevoelige vertrekken als woonkamer, slaapkamer, werkkamer en een keuken met een vloeroppervlakte van tenminste 11m2 moet worden onderzocht of deze zonder maatregelen voldoet aan maximaal 43 dB, in dat geval komt de betreffende woning niet in aanmerking voor sanering. Alleen die woningen waar de binnenwaarde in 1 vertrek hoger zal zijn dan 43 dB komen in aanmerkingvoor subsidie.

De betreffende woningen/woningeigenaren hebben een informatiepakket ontvangen met het verzoek om deel te nemen aan het bouwkundig/akoestisch onderzoek door het invullen van de verklaring van deelname. Een groot deel van de mensen heeft dit formulier getekend en retour gestuurd. Het bouwkundig/akoestisch onderzoek is thans gereed en is opgestuurd naar BSV.

Van de 101 saneringswoningen in de Nieuwstraat zijn 25 woningen door middel van de schouw afgevoerd. Van de 76 resterende woningen zijn uiteindelijk 28 woningen onderzocht en is vastgesteld dat bij 21 woningen de bestaande toestand voldoet. Voor 7 woningen is een gevelisolatieplan opgesteld. Van de 106 saneringswoningen in de Kaalheidersteenweg zijn 24 woningen door middel van de schouw afgevoerd. Van de 102 resterende woningen zijn uiteindelijk 62 woningen onderzocht en is vastgesteld dat bij 59 woningen de bestaande toestand voldoet. Voor 3 woningen is een gevelisolatieplan opgesteld. Dit isolatieplannen liggen thans ter beoordeling bij BSV.

Ga terug