29-03-2019

Onderzoek Geluidproductie toets, externe veiligheid en lucht rotonde Port Zélande

De aansluiting van de provinciale weg N57 ter hoogte van het vakantiepark Port Zélande wil Rijkswaterstaat vervangen door een rotonde, dit ter verbetering van de verkeersveiligheid. K+ Adviesgroep heeft als onderaannemer van Geonius onderzoek verricht naar de geluidproductieplafonds, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Ga terug