15-01-2020

Armand Meuffels, adviseur toepassing werktuigkundige installaties

“De combinatie van techniek en mensen vind ik het meest interessante aan mijn job. De techniek moet werken, maar de mens staat centraal”.

Aan het woord is de ervaren Armand Meuffels. Hij is meer dan 13 jaar geleden samen met Olaf Ritchi aan de slag gegaan bij K+ Adviesgroep.

Begrijpelijk communiceren

“Klanten c.q. opdrachtgevers beschikken vaak over weinig technische kennis. Hun vragen zijn heel direct vanuit hun behoeften en wensen. Wij inventariseren deze, kijken naar de ruimtes, technische mogelijkheden en het budget. Ons advies probeer ik vervolgens in eenvoudige taal uit te leggen. Voor een techneut is dit niet altijd even gemakkelijk”.

Hij legt uit; “werktuigkundige installaties hebben veel impact op een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan technische ruimten voor grote klimaatinstallaties, verwarmingsinstallaties en installaties voor sanitaire voorzieningen. Daar moet ruimte voor zijn. Deze installaties zijn van grote invloed op het ontwerp. Daarom worden wij in een vroeg stadium door de architect uitgenodigd om mee te denken.

Onafhankelijk advies

Ook in de bestekfase, de fase waarin de definitieve keuze gemaakt wordt voor de apparatuur, zijn wij vaak als onafhankelijke adviseur betrokken. Wij sparren graag met de technische installateurs, zo kunnen wij werken aan een optimale situatie voor de klant. Onze rol eindigt meestal na de voorbereidingsfase. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen wij ook bij de uitvoeringsfase betrokken worden. Zo borgen wij dat ons ontwerp goed uitgevoerd wordt door de installateur”.

Een deskundige en onafhankelijke adviseur zijn voor onze opdrachtgevers. Dat is onze grootste kracht

Duurzaamheid

Op de vraag hoe K+ duurzaamheid betrekt in haar advisering, antwoordt Armand: “Aandacht voor duurzaamheid is zeer belangrijk. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Klimaatverandering is weliswaar van alle tijden, de wetenschap bewijst keer op keer dat de CO2 in de atmosfeer is toegenomen, grotendeels door verbranding van fossiele brandstoffen”.

Uiteraard nemen wij duurzaamheidsaspecten mee in ons advies. Wij blijven echter realistisch. Een goed geïsoleerd gebouw is al een mooie stap in verduurzaming mits er voldoende aandacht is voor ventilatie. Geen of beperkte verse lucht draagt niet bij aan een gewenst en gezond leefcomfort.

Maatwerk

Aan ons de uitdaging om balans te vinden tussen duurzaamheid en comfort en onze opdrachtgever te informeren over de duurzaamheidsmogelijkheden binnen het gestelde budget. Het is iedere keer weer maatwerk. Dat maakt ons werk ook zo aantrekkelijk. De werkdruk is hoog, maar ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk!”


Op de foto van het team installatietechniek, staat Armand als eerste van links.

Ga terug