28-09-2020

Welmoed Siebesma, directeur/adviseur bouwfysica, akoestiek en energiebeheer

Met haar twee collega’s vormt Welmoed Siebesma de directie van K+ Adviesgroep. Tijdens haar studie aan de TU was snel duidelijk dat ze geen architect wilde worden. Haar liefde lag bij bouwfysica en vooral bij de akoestiek.

Techniek versus gevoel
Welmoed: “Het is aan de ene kant een technisch vak, het geeft houvast en omvat meten en rekenen. Bouwfysica gaat ook om gevoel, om comfortbeleving. Een interessante combinatie. Ik zeg wel eens, als de temperatuur goed is (ook een heikel punt), gaan mensen klagen over geluidoverlast. Hetzij van de buren, geluidoverlast tijdens het werk of bijvoorbeeld overlast door (vlieg)verkeer. Het is een moeilijk grijpbaar onderwerp. Je gaat met mensen in gesprek en zoekt naar oplossingen. Intrigerend.”

Mensen vrijheid en vertrouwen geven om te doen wat ze leuk vinden. Zien hoe jonge mensen zich ontwikkelen, daar houd ik van. - Welmoed Siebesma

Een opdrachtgever moet weten waarvoor hij/zij kiest
Een goede akoestiek is belangrijk voor de woon- of werkbeleving. Helaas sneuvelen veel akoestische voorstellen om budgettaire redenen. “Wij begrijpen de overwegingen waarmee onze opdrachtgevers worstelen en de keuzes die gemaakt moeten worden. Als adviseur is het onze taak iedereen te informeren over de consequenties. Sommige keuzes kun je niet meer herstellen.

“Wisten we niet” is een uitspraak die wij willen voorkomen. Met een pragmatische en tegelijkertijd inlevende houding zoeken wij naar alternatieven. Dat wordt gewaardeerd. Onze opdrachtgevers vertrouwen op onze kennis en ervaring”

Veilige omgeving bieden om te leren
Welmoed heeft het erg naar haar zin bij dit bedrijf. “Indertijd heb ik alle kansen van Jack Pepels en Olaf Ritchi gekregen om mij te ontwikkelen. Dat heb ik enorm gewaardeerd! Ook de sfeer binnen dit bedrijf is fijn. Ik wil hier niet meer weg. Gelukkig kreeg ik de kans om directeur te worden.” Haar ogen stralen.

“Vrijheid om te ontdekken wat je leuk vindt, wil ik ook graag bieden aan de jonge generatie. Ik vind het belangrijk, samen met mijn collega-directeuren, onze cultuur van openheid en vertrouwen te continueren. De medewerkers moeten zich veilig voelen en ruimte krijgen om stappen te maken. Ze worden bij ons best vaak in het diepe gegooid. Ik heb zelf ondervonden dat je daardoor het meest leert en zeker door fouten die je ongetwijfeld maakt. Over 10 jaar hoop ik dat het nog steeds zo gaat. Op een moment in de toekomst zijn de jonge mensen weer zover dat jezelf overbodig wordt. Fantastisch!”

Advieswerk is mensenwerk
Welmoed vervolgt: “De komende jaren zal de energietransitie een belangrijk deel van ons werk innemen. Dit onderwerp brengt onze verschillende afdelingen (Bouwfysica , E- en W-installatie) samen. Het is niet alleen interessant te leren van andere afdelingen, het maakt ons advies nog completer.

Samen komen wij tot oplossingen waarop niet werd gerekend. Dat is echt K+. De Inspectiedienst en de kwaliteitsborging zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Ons advieswerk blijft mensenwerk en dat is toekomstbestendig. Daar heeft corona -gelukkig- geen invloed op."


NB: mocht je na het lezen van dit interview nieuwsgierig zijn naar de vacatures bij K+ Adviesgroep? Check de vacaturepagina!


Foto van eind vorig jaar; Welmoed tweede van rechts met enkele van haar collega's: Tessa, Quiril en Iris.

Ga terug