22-10-2020

Geluidoverlast; hinderlijk of subjectief? Onderzoek naar blaffende honden.

Je bent ondernemer, hebt wereldse plannen en dan zie je eindelijk dé droomplek om jouw bedrijf te vestigen. Hoe gaaf is dit? “Heel gaaf natuurlijk”, erkent Quiril Roomans. “Maar als initiatiefnemer, of je nu een (horeca)ondernemer bent of een agrarisch of industrieel bedrijf wilt starten, moet je je wel afvragen of de buren ook zo blij zijn met jouw komst.”

Aan tafel met Quiril Roomans. Al ruim 18 jaar als adviseur werkzaam bij K+ Adviesgroep. Met zijn jarenlange ervaring en expertise is hij een rots in de branding voor zijn collega’s. Voor zijn opdrachtgevers is Quiril dé man of het nu gaat om planologische akoestiek, lawaaibestrijding, bouwfysica, brandveiligheid of luchtkwaliteit.

Quiril over het belang van een akoestisch onderzoek: “De omgevingsvergunning stelt duidelijke eisen aan de maximale geluidbelasting van een geluidhinderbron. Een bedrijf moet kunnen aantonen dat het geproduceerde geluid binnen de gestelde grenzen valt. Een onafhankelijk akoestisch onderzoek dat bestaat uit geluidmetingen en berekeningen brengt alle relevante geluidbronnen in kaart en is een meer dan zinvol instrument. Het uiteindelijke doel is samen te zorgen voor een goed werk- en leefklimaat.”

Blaffende honden

En dat het hier niet alleen gaat om vliegtuig- of fabriekslawaai, illustreert Quiril met een aansprekend voorbeeld. “Wij werden als adviseur betrokken bij een ondernemer die een prachtige locatie in de buurt van Amsterdam had gezien voor een hondenuitlaatservice annex pension voor ca. 150 honden. De omgeving had al snel lucht gekregen van de plannen en vreesde overlast van het grote aantal blaffende honden. Of deze vrees gegrond of ongegrond was, gingen we onderzoeken. Meten is immers weten.”

Geluidonderzoek naar blaffende honden. Hoe?

“Informatie verzamelen” antwoordt Quiril. “In Nederland hebben wij een verscheidenheid aan wettelijke kaders. Sommigen gericht op voorkoming van geluidhinder, zoals de Wet geluidhinder voor (spoor)wegen en sommigen gericht op bestaande situaties, bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit voor bedrijven, waarin geluidnormen zijn opgenomen.

Voor de hondencasus hebben wij alle beschikbare informatie verzameld, onderzocht en hiermee intensief gepuzzeld. Hier proberen wij chocola van te maken", vertelt Quiril met een grote glimlach. "Wij stellen een relevant akoestisch model op, dat toepasbaar is op het beoordelen van het geluidsniveau van de honden van de uitlaatservice annex opvang."

Quiril: Problemen zijn er om opgelost te worden. Wij adviseren over praktische en haalbare maatregelen of alternatieven. Met goed overleg en inlevingsvermogen kom je een heel eind.

Een relevant akoestisch model

Quiril: “In dit akoestisch model houden wij met diverse factoren rekening zoals; de diverse grootte van de honden, een streng aannamebeleid in keuze van honden, het blaffen op verschillende momenten, het corrigeren van gedrag van honden door de eigenaar, aanwezige geluiden die het hondengeluid maskeren, zoals het verkeer op de nabijgelegen autosnelweg etc. etc.

Uiteindelijk hebben wij vanuit een worstcase benadering middels een gefundeerd onderzoek en uitgebreid rapport, aangetoond dat de hondenuitlaatservice annex -pension, binnen de normen van de geluidsbelasting zou vallen. Planologisch is het voor deze ondernemer geoorloofd om zijn bedrijf op zijn ‘droomplek’ te verwezenlijken.

Ook de zienswijzen die naderhand ingediend werden door de omwonenden, zijn bestudeerd en vormden geen aanleiding tot bijstelling. Groen licht dus voor de ondernemer.”

Buiten de maximale geluidnormen

Voor de ondernemer van de hondenuitlaatservice annex -pension is het onderzoek dus goed uitgevallen. In andere situaties kan een onderzoek juist uitwijzen dat het bronvermogen buiten de gestelde maximale geluidsnormen ligt en voor overlast gaat zorgen.

Quiril: “In die situaties denken wij als adviseurs oplossingsgericht en creatief mee. Problemen zijn er om opgelost te worden. Wij adviseren over praktische en haalbare maatregelen of alternatieven. Met goed overleg en inlevingsvermogen kom je een heel eind. En om je vraag voor te zijn: ja soms is een plan echt niet haalbaar. Daar zijn wij ook duidelijk in”.


Een akoestisch adviseur in een vroeg stadium te betrekken bij (bouw)plannen is dus geen overbodige luxe. Hoe je het went of keert; geluid is van grote invloed op onze leefomgeving. 


Lilian Zeekaf, oktober 2020

Ga terug