30-05-2021

Denk ook buiten je eigen (bouw)discipline met anderen mee.

Hoe groot de behoefte is aan een persoonlijke klik in een zakelijke relatie wordt vaak onderschat. Werken aan een duurzame werkrelatie? Die bouw je op met persoonlijkheden die bij elkaar passen. De praktijk bewijst het; als je dezelfde visie deelt verloopt de samenwerking zoals je deze voor ogen had, plezierig én succesvol.

Er wordt instemmend geknikt. De adviseur, Welmoed Siebesma en de projectmanager Bart van Gestel, hebben al een paar keer samen mogen werken. Ze noemen o.a. de projecten Mariënhage-Domusdela, de herbestemming van een klooster en kerk en fase 1 van het theater De Kattendans in Bergeijk . Geen eenvoudige projecten, maar de dame en heer zijn, net als de andere bouwpartners, heel tevreden over de processen en de eindresultaten van genoemde projecten. En dat vinden - niet heel onbelangrijk - de betrokken opdrachtgevers ook.

Waarom sommige projecten plezieriger en mede daardoor ook succesvoller verlopen dan andere bouwprojecten willen zij graag delen. Dat was de reden waarom Bart van Gestel reageerde op de oproep van Welmoed in het eerste ECHT-nieuws.

Bart van Gestel smeedt en kneedt

Bart van Gestel excelleert bij Bureau Franken als projectmanager. Een man met een missie. Voordat een bouwproject start, smeedt en kneedt hij totdat hij een projectteam heeft dat bij elkaar past én bij de opdrachtgever. Bart steekt in het begin van een traject hier bewust extra veel tijd en energie in. Hij streeft naar een voor hem optimale houding van alle partners en dat is: ’wij gaan het met elkaar doen’. Bart vol overtuiging: “Zie het als investering in het voortraject. Wij spreken uitgebreid met elkaar, niet zozeer over de inhoud, wel over het met elkaar omgaan. Kostbare tijd? Zeker, maar dat verdienen we dubbel en dwars terug tijdens het proces. Vertrouwen, inzet en waardering voor elkaars kennis en ervaring, tegen uiteraard een faire honorering voor iedere partner, is voor mij de basis van elk succesvol project. Let wel, wij zijn niet naïef”

Welmoed; het zijn de mensen die het doen

Welmoed kan de missie van Bart van Gestel waarderen. Zij is uit het zelfde hout gesneden en kiest ook voor de mentaliteit; niet zeuren, oppakken!. Niet afschuiven maar oplossen. Werken met korte lijntjes, snel ingrijpen als de situatie dit vraagt en vooral elkaar tussendoor helpen, zodat de ander vooruit kan.

“Wij denken niet dat het anders en beter kan, wij weten dat dit kan,” voegt Welmoed hier stellig aan toe.

“Het zijn de mensen die het doen. Wij bij K+ zijn overtuigd dat door vertrouwen in elkaar, loyaliteit en expertise de kwaliteit en de opbrengt van een project vermenigvuldigen. Vaak zie je dat samenhorigheid wel lukt in de ontwerpfase, daarna brokkelt het af. Als geld de belangrijkste drijfveer wordt, worden bouwpartners helaas veel behoedzamer en niet constructiever. Zo jammer!”

Van medewerker naar directielid

Bart en Welmoed hebben eenzelfde stap binnen hun organisaties gemaakt. Ze zijn toegetreden tot de directie van hun bedrijf. De een bij bureau FRANKEN in Eindhoven en de ander bij K+ in Echt. Van medewerker naar directielid, een natuurlijke en tegelijkertijd een bijzondere overgang vinden beiden.

Bart: “Je bent helaas niet meer een van hen, terwijl je dat wel zou willen zijn. Mijn gedrevenheid en visie blijven namelijk hetzelfde. Mijn rol en verantwoordelijkheid zijn anders. Als directielid heb je een voorbeeldfunctie en handel en communiceer je toch omzichtiger. Dat is wel zoeken naar balans.”

Welmoed: “Ik voel mij nog steeds eerst adviseur en dan directeur”. En dat is bij Bart niet anders. Welmoed vult aan: “Wij zijn niet pur sang managers, wij werken vanuit de inhoud en dat is en blijft onze kracht”.

Op de vraag waarom je binnen het bedrijf een positie van directielid ambieert, antwoordt Welmoed: “Je werkt in een heel leuk bedrijf dat echt bij je past. Een bedrijf met een fijne cultuur, waar je veel vrijheid hebt en kunt werken aan spraakmakende en wisselende projecten. Je bent actief en betrokken. Je groeit in je functie. Eigenlijk wil je gewoon niet meer weg, maar je hebt wel ambitie en denkt aan de toekomst. Dan blijkt dat de eigenaar en directeur ook op zoek zijn naar nieuwe mensen die verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen. Een kwestie van kansen grijpen als deze zich voor doen!” Bart sluit zich hierbij aan. Alle twee zijn zij nog steeds blij met de gemaakte stap.

Iedere project een prototype

De functie van medewerker of directeur heeft hun visie niet veranderd. Een op elkaar ingespeeld team dat bestaat uit vakmensen die bereid zijn over hun eigen discipline heen te kijken, mee te willen denken met anderen en zonodig voor elkaar in de bres te willen springen in het belang van het totale project, is het ultieme projectteam. Beiden hebben wel meer behoefte aan een terugkoppeling over de ervaringen van het wonen, werken of recreëren in een gebouw dat door hen is gerealiseerd. Zowel van de eigenaar als de gebruikers.

De adviseur en projectmanager erkennen dat zij tekort schieten in het vragen om feedback. Ook van uitvoerende partijen. Na oplevering krijgt de dagelijkse hectiek hen snel weer in de macht. De noodzaak voor een waardevolle evaluatiesessie verdwijnt weer naar de achtergrond.

Welmoed; “Dat is teleurstellend. Van een evaluatie kun je zoveel leren. Rechtstreekse informatie ophalen die je meeneemt naar een volgend project. Als je dat niet consequent doet, dan blijft elk project eigenlijk een prototype.”

Nieuw project, hetzelfde team

Als je zoveel tijd en energie steekt in het smeden en kneden, is het niet vreemd dat de projectmanager graag met hetzelfde team een volgend project aangaat. Een team dat bij voorkeur werkt volgens het Lean-concept. Bart maakt zich hiervoor iedere keer weer sterk. Hij heeft bewezen dat zijn aanpak werkt en inmiddels krijgt hij van bekende opdrachtgevers het volledige vertrouwen en de vrijheid van handelen.

Bart: “Moeilijke onderwerpen moet je vooraf ook bespreken en niet uit de weggaan. Neem er de tijd voor, het komt in de loop van het project toch aan de orde. Als voorbeeld noemt hij het steeds weer terugkerende onderwerp; het toepassen van 3D tekenwerk. Kwalitatief goede (werk)tekeningen zijn cruciaal voor een project en dat start al in de ontwerpfase. Samen moeten wij (financiële) afspraken maken over de toepassing van 3D tekenwerk in deze fase. Wat kost het en wat levert het ons op in een later stadium? Spreek verwachtingen naar elkaar uit en zorg als bouwpartners samen voor waardecreatie. Hoe vaak gaat dit niet mis?”

Hoop en vertrouwen

Toch blijven Bart van Gestel en Welmoed Siebesma hoop houden. “Geef elkaar ruimte, respect en vertrouwen en maak geen misbruik van elkaar.” Een mooie oproep. In ieder geval wil projectmanager Bart van Gestel en adviseur Welmoed Siebesma op die manier werken. Zij geloven hierin. Wie reageert?

Ga terug