29-03-2024

MFA De Pinnenhof

Nederweert krijgt een nieuwe Pinnenhof. MFA De Pinnenhof biedt al bijna 60 jaar ruimte aan zo'n 20 verenigingen, die nu toe zijn aan een nieuw gebouw. Op dezelfde locatie als waar het nu gevestigd is, zal het nieuwe pand ruimte bieden aan twee podiumzalen, muzieklokalen, de bibliotheek, een bargedeelte en diverse kantoren voor verenigingen en maatschappelijke instellingen. Het bestaande pand wordt voor het grootste deel gesloopt en na het zomerreces zal de nieuwbouw worden gerealiseerd. Oplevering is eind 2025 voorzien.

Opdrachtgever is de gemeente Nederweert, het ontwerp is van Atelier LEISE. MACOO-waardecreatie zorgt voor het projectmanagement en Adviesbureau Van Meijl Verhaegh zorgt dat het gebouw overeind blijft staan. K+ is adviseur bouwfysica, geluid, brandveiligheid en technische installaties van dit prachtige project. 

Extra uitdaging is het aangrenzende appartementengebouw dat geheel behouden en bewoond blijft. Maar ook de inpassing van de E- en W-installaties, in relatie tot geluid naar de omgeving en de wensen met betrekking tot duurzaamheid, zeker gezien de netcongestie, vormen een mooie uitdaging. 

Een prachtig project waar we met het hele ontwerpteam met veel plezier aan werken!

Ga terug